Pagal FSMA


 

Siekdami gerinti aptarnaujamų kopijavimo aparatų serviso kokybę bei sudaryti kuo palankesnes sąlygas vartotojui ne tik įsigyti kopijavimo aparatą, bet gauti kuo operatyvesnį, kokybiškesnį bei mažiau investicijų reikalaujantį kopijuoklio garantinį bei pogarantinį aptarnavimą, siūlome  pilno techninio aptarnavimo sutartį - FSMA (angl.- Full Service Maintenance Agreement).

Pilno techninio aptarnavimo sutartis -

tai yra pilna Jūsų kopijavimo aparato techninė priežiūra bei aprūpinimas atsarginėmis detalėmis bei medžiagomis, atsiskaitant pagal kas mėnesį padaromą kopijų/spaudinių kiekį. Tai garantija Jūsų kopijavimo aparatui visą sutarties galiojimo laiką.
Pilna aparato techninė priežiūra reiškia, jog UAB „BIZNIO ABĖCĖLĖ" serviso specialistai atlieka visus pagal firmos-gamintojos techninę dokumentaciją būtinus atlikti darbus: aparato derinimą, techninę profilaktiką, remontą, keičia susidėvėjusias arba sugedusias detales, tiekia tonerį ir kitas eksploatacines medžiagas.

Už suteiktas paslaugas bei prekes klientas apmoka vieną kartą per mėnesį. Mokėjimų suma priklauso tik nuo padarytų per tą mėnesį kopijų skaičiaus ir sutartyje nustatytos vienos kopijos kainos, kurioje įvertintos visos techninės priežiūros darbų išlaidos.

Pagrindiniai šios sutarties privalumai:

-   Jūs nemokate papildomai ne tik už tonerį ar detales, bet ir už darbą, techninį valymą ar transporto išlaidas,
-   eksploatacinės medžiagos tiekiamos avansu - beprocentinis kreditavimas prekėmis,
- išlaidos kopijavimo darbams pasiskirsto tolygiai per metus, jos lengvai planuojamos ir skaičiuojamos,
-   nėra nemalonių staigmenų, kai sugedus brangesniam mazgui, reikia skubiai rasti neplanuotų lėšų aparato remontui,
-    nebereikia laukti užsakytų detalių, mes jau žinome, kad jų reikės.
-   eksploatacinės medžiagos bei detalės yra keičiamos laiku. Tai leidžia išvengti didesnių gedimų ir žymiai prailgina kopijavimo aparato amžių.
-    reguliari ir kokybiška aparato priežiūra užtikrina puikią kopijų kokybę, minimalias prastovas.
-    kol galioja ši sutartis, aparatui suteikiama pilna garantija.
-  aparatas, kuriam pasirašyta pilno techninio aptarnavimo sutartis aptarnaujamas prioritetiškai.