Spaudos centras


Kopijavimas

Kopijavimas

Kopijuojame dokumentus, brėžinius, knygas, sertifikatus, diplomus ir kitą Jums reikalingą informaciją . Dokumentus, išlaikant jų raišką, išdidiname arba sumažiname iki Jums reikiamo spausdinimo formato. Mes užtikrinsime, kad Jūsų pateikta medžiaga būtų atkopijuota kruopščiai, be "nukandžiotų raidžių, ar juodų paraščių", išrūšiuota, jei gaminate kelis egzempliorius, o lapų eilės tvarka atitiktų originalų išdėstymą.